Lisäpalvelut


Meillä on erittäin kattava valikoima lisäpalveluja, jotka tukevat paloturvallisuuspalvelujamme.

Alla lueteltuna valikoimamme:

Pikapalopostit

Pikapalopostit tulee tarkastaa vuoden välein sekä koeponnistaa viiden vuoden välein.

Tarkastukset sekä koeponnistukset tulee suorittaa standardin EN 671-3 mukaisesti.

Suoritamme ammattitaidolla pikapalopostien tarkastukset sekä koeponnistukset.

Paloilmoitinjärjestelmät

Paloilmoitinjärjestelmä ilmoittaa savuilmaisimen avulla palosta jo ennen palon syttymistä. Toimiva paloilmoitinjärjestelmä mahdollistaa, että palo voidaan estää ennen sen syttymistä. Paloilmoitin varoittaa myös kiinteistössä olevia henkilöitä, jolloin minimoidaan henkilövahingot. Paloilmoitin voidaan liittää myös suoraan hälytyskeskukseen.

Paloilmaisinjärjestelmät tulee testata kuukausittain osaavan ammattilaisen toimesta.

Kätevin tapa on solmia huoltosopimus.

Suoritamme paloilmoitinjärjestelmien testaukset koulutuksen saaneen henkilöstön avulla.

Palopellit

Suoritamme palopeltien sekä palopeltiventtiilien asennukset sekä mahdolliset täytöt.

Ilmanvaihtokanavan läpivienti osastoivasta rakennusosasta toteutetaan palopellillä. Palopelti valitaan siten, että se täyttää kanavan lävistämän osastoivan rakennusosan palonkestoaikavaatimuksen.

Asennamme sekä E-luokan palopellit että EI-luokan palopellit.

Uutena palvelunamme asennamme myös väestönsuojiin palorajoittimia. Käytössämme on VTT:n testaama Roihu-palorajoitin. Se voidaan asentaa vanhoihin sekä uudempiin väestönsuojiin.

Paloeristykset

Kiinteistössä on tärkeätä suojata kantavat rakenteet mahdollisen tulipalon aiheuttaman kuumuuden vuoksi. Edullisin vaihtoehto on päällystää suojattavat rakenteet paloluokitellulla villalla.

Teemme mittatilaustyönä rakenteiden mekaaniset palovillaeristykset.

Suoritamme myös paloeristykset palonkestävää liimaa käyttäen tai verkkovillaa käyttäen.

Käytössämme on hyväksytyt Paroc-villaeristeet.

Sprinklerijärjestelmät

Sprinklerijärjestelmä on automaattinen palonsammutusjärjestelmä, joka aloittaa palon sammutuksen ruiskuttamalla vettä palokohteeseen ja välittää samalla palohälytyksen hätäkeskukseen. Se soveltuu kohteisiin, joissa vesi on sopiva sammutusaine ja joissa kohteen paloympäristö edellyttää tehokasta ja automaattista sammutusjärjestelmää.

Sprinklerijärjestelmä tulee testata kuukausittain ja sen saa tehdä vain koulutuksen saanut henkilö.

Suoritamme järjestelmien kuukausikokeilut sekä pienimuotoiset huoltotyöt.

Ovipumput

Ovipumput ovat merkittävä osa palo-osastointia kulkureiteillä. Palo-oven tehtävä on pysäyttää savukaasujen sekä tulipalon leviäminen turvaten näin kiinteistöä sekä henkilöitä.

Palo-oven tulee olla suljettuna, ellei kyseessä ole automaattinen palo-ovi. Ovipumppu huolehtii, ettei ovi jää vahingossa auki turvaten näin kyseisen palo-osaston.

Meiltä saa ovipumppujen asennukset uusiin sekä vanhoihin palo-oviin.

Turvamerkit ja opasteet

Kiinteistössä on oltava asianmukaiset turvamerkinnät sekä opasteet. Poistumistiet, alkusammutuskalusto, paloilmoitinpainikkeet jne. on oltava selkeästi ja helposti löydettävissä tarvittaessa.

Kauttamme saa kattavasti turvamerkkien sekä opasteiden asennukset tai hankinnat.

Esimerkkeinä muunmuassa:

- paloturvallisuuskyltit

- väestönsuojelukyltit

- poistumisturvallisuuskyltit

- ensiapu-, varoitus- sekä kieltokyltit

- jälkivalaisevat kilvet